Particulieren

Een monumenteigenaar heeft de taak te zorgen dat het erfgoed toekomstbestendig blijft. ArchTime staat particuliere monumenteigenaren bij met advies en ondersteuning bij onderhoud, restauraties, het aanvragen van een omgevingsvergunning en subsidies.