Instanties

Naast de zorg voor erfgoed zijn wij inzetbaar voor:

  • cultuurhistorisch onderzoek naar gebiedsstructuren, bijvoorbeeld stadsdeel, dorp, historische parken en tuinen (inventarisatie, gebiedsanalyse en waardestellingen);
  • beleidsvorming, advies over erfgoedbeleid en het borgen van cultuurhistorie;
  • commissiewerk zoals specialistische advisering cultuurhistorie in een commissie ruimtelijke kwaliteit en erfgoed of ondersteuning in de vorm van secretariaatvoering.