Duurzaamheid bij monumenten

Duurzaamheid, energiebesparing en een monument!

Kunt u als monumenteneigenaar met uw pand een positieve bijdrage leveren aan het klimaat en zorgen voor een duurzame toekomst? Zijn duurzaamheid en wooncomfort te verbeteren en energiekosten te verlagen? Zijn isolatiemaatregelen mogelijk in een monumentaal pand?

Door de beschermde status is het uitgangspunt behoud van cultuurhistorische waarden. Daarom vergen maatregelen op het gebied van duurzaamheid een andere benadering dan niet-beschermde gebouwen. Belangrijk is vooraf goed te inventariseren welke mogelijkheden er zijn, waar de kansen en grenzen voor duurzaamheidsingrepen liggen. Wij geven u een indicatie van de haalbaarheid en inzicht in de voor- en nadelen van de verschillende maatregelen.

Mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing bij monumenten:

* Energiebesparing door bewustwording van bewoning- en gebruiksgedrag in een monument

* Benutten van comfortzones en natuurlijke ventilatie

* Benutten of terugbrengen van historische onderdelen

* Zorgen voor kierdichting

* Vensterisolatie

* Na- isolatie

* Installaties

* Zonne-energie

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem gerust contact op voor een afspraak.