Bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek verkent de bouwgeschiedenis van een pand. Daarnaast worden van het exterieur en het interieur de bouwhistorische waarden bepaald. De zogenaamde waardestelling wordt  in een waardestellingstekening inzichtelijk gemaakt. Historische interieurs en historische parken en tuinen kunnen hiervan deel uitmaken. Deze waardestelling is voor zowel particulieren als overheden van belang bij onderhoud, financiering en restauraties.

 

In de huidige tijd bouwen we niet meer klakkeloos nieuwe  gebouwen maar is de blik gericht op hergebruik van leegstaande gebouwen. Monumenten en andere gebouwen  krijgen steeds vaker een nieuwe functie omdat we ons beseffen dat sloop niet altijd een optie is. Zo ontstaat een herbestemmingopgave. ArchTime doet bouwhistorisch onderzoek naar monumentwaarden voor herbestemmingopgaven en haalbaarheidsonderzoeken.