ArchTime

 Bureau voor architectuurhistorie & bouwhistorie

ArchTime is een breed georiënteerd advies- en onderzoeksbureau voor erfgoedwerk met deskundigheid op het gebied van monumentenzorg, architectuurhistorie, bouwhistorie, cultuurhistorie, onderhoud en restauratie.

 

ArchTime doet onderzoek naar de waarden van het gebouwde erfgoed en de relatie met de omgeving. Transformatie- en herbestemmingsopgaven vereisen in toenemende mate een bouwhistorische of cultuurhistorische rapportage voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Het onderzoek geeft informatie over de ruimte voor verandering met inachtneming van de kwaliteiten van het gebouw of het gebied.

 

ArchTime werkt voor particuliere monumenteigenaren, overheden, organisaties en bedrijven.